اضافه شدن رکعات ... ۱۲ ربیع الثانى

درخواست حذف این مطلب

اضافه شدن رکعات ... ۱۲ ربیع الثانى

سال اوّل هجری قمری

هر یک از ... های مسلمانان پیش از هجرت “رسول خدا (صلی الله علیه و آله )” به مدینه منوّره، تنها دورکعت بود. بنابراین تعداد کل رکعت‏های ... یومیه آنان به ده رکعت می‏رسید. پس از آن که ... (صلی الله علیه و آله ) به مدینه هجرت کرد، همین رویه به مدت یک ماه ادامه داشت، تا این که در روز دوازدهم ربیع ‏الثّانی

ادامه مطلب